KIRJUTAMISE TÖÖTUBA "VATinaarium"

KIRJUTAMISE TÖÖTUBA "VATinaarium"

SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast.

Toimub: Pärast vabalt valitud etenduse külastust või iseseisvalt. Tegemist on ideaalse jätkutöötoaga nii lookirjutamise kui näidendikirjutamise töötubadele, kuid samas saab „VATinaariumit” korraldada eraldiseisva sündmusena.

Kestus: 1,5 h (90 min).

Koht ja tingimused: Klassiruum, kus igale osalejale on pind kirjutamiseks; paber või vihik ja kirjutamisvahend; soovitavalt projektoriga näitamise võimalus.

Osalustasu: 160 eurot (väljaspool Tallinna lisandub transporditasu).

Sisu: Töötoa eesmärk on julgustada õpilasi loomingulisele eneseväljendusele. Selle töötoa jaoks valitakse ühine inspiratsiooniallikas, milleks on üks VAT Teatri lavastus (nt „#kaotamindära”, „Müller peab lahkuma!” ja „Kiskja”). Pärast etenduse külastust arutleb grupp loo sisu üle ja mõtleb välja võimalusi, mis oleks võinud minna teisiti ja mida see oleks tegelaste jaoks muutnud. Uusi lugusid välja mõeldes ja kirja pannes tekib paratamatult küsimus: miks ikkagi autor otsustas seda lugu rääkida just sellisel moel? Mida ta soovis meile öelda? Töötoa raames valmivad osalejatel mitu eriilmelist teksti, mida saab huvi korral edasi kirjutada. Tegemist on arendava ja mängulise probleemilahendamisega, mille jooksul mõtestab õpilane nii tegelaste otsuseid, kui kujundab enda seisukohta.

UUDIS! Võimalik on valida „VATinaariumi” teine versioon, mis keskendub teatri põhitõdedele. Fookusesse võetakse jällegi üks VAT Teatris nähtud etendus. Selle põhjal tutvustab töötoa läbiviija, kuidas toimub teatris loomisprotsess (ideest lavastuseni). Alustame põhimõistetest (näidend, lavastus, etendus) ja edasi käsitleme etenduse erinevaid aspekte (dramaturgia, näitlejatöö, lavakujundus, muusika) ja teeme selle põhjal ka ühe loomingulise kirjutamisülesande. Selle versiooni eesmärk on anda teatritööst konkreetsete näidete abil kiire ja selge ülevaade ning julgustada noori etendusi mitmekülgsemalt analüüsima.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kultuuriline identiteet, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus.

Läbiviija: Mihkel Seeder on VAT Teatri dramaturg ja juhendaja loovkirjutamiskoolis Drakadeemia. Ta on andnud kursusi mitmetes kirjutamise žanrites nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele. Mihkel on aktiivne näitekirjanik ja stsenarist. VAT Teatris on tema sulest publiku ette jõudnud lavastused „Web Demon”, „Mister Green” ja „Sirgu Eesti”, dramaturgina on ta panustanud lavastustesse „Pilgatud pimedus” ja „Kiskja”. Tema kirjutatud telestsenaariumid on „Vabad mehed” ja „Restart”. Lisaks tõlgib Mihkel näidendeid saksa keelest eesti keelde, millest VAT Teatri repertuaari on jõudnud „Müller peab lahkuma!” ja „Pilgatud pimedus”.

Drakadeemia erakool korraldab loovkirjutamisega seotud kursusi ja üritusi ka täiskasvanutele. Nende kohta saab pikemalt lugeda siit.

---

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

TÖÖTOA "VATINAARIUM" VIDEO-TUTVUSTUS

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist